Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Ἐπαναχρησιμοποίηση Βιβλιοθηκῶν

Δοκιμάστε νά ἐπαναχρησιμοποιήσετε τούς κώδικες γιά τήν Εἴσοδο/Ἒξοδο καί τά γραφικά πού συζητήσαμε στήν τάξη καί δίνονται στόν ἱστοχῶρο τοῦ βιβλίου τῶν Sedgewick/Wayne. 
  • Κατεβάστε τά ἀκόλουθα ἀρχεῖα καί εἰσάγετέ τα στό περιβάλλον σας στό Eclipse: StdIn, StdOut, In, OutStdDraw
  • Χρησιμοποιεῖστε τό Eclipse (javadoc) γιά νά δημιουργήσετε τά ἐγχειρίδια τῶν API τῶν ἀνωτέρω βιβλιοθηκῶν. Βεβαιωθεῖτε ὅτι ἔχετε πρόσβαση στά μορφοτυπημένα ἐγχειρίδια.
  • Στή συνέχεια, πειραματισθεῖτε μέ τά προγράμματα πού συζητήθηκαν στήν τάξη καί τῶν ὁποίων ὁ κώδικας ὑπάρχει στόν ἱστοχῶρο τοῦ βιβλίου τῶν Sedgewick/Wayne. 
  • Το πρόγραμμα PlotFilter, τό οποῖο παρουσιάστηκε στό μάθημα, ὑπάρχει στό αρχεῖο PlotFilter.java, ἐνῶ τά δεδομένα εἰσόδου του γιά τήν ἀπεικόνιση τῶν πόλεων τῶν ΗΠΑ δίνονται στό ἀρχεῖο usa.txt
  • Δοκιμάστε νά τρέξετε τό PlotFilter μέσα ἀπό τό Eclipse. Τί πρόβλημα συναντᾶτε;
  • Δοκιμάστε νά ἀλλάξετε τήν κλάση PlotFilter ὥστε νά μπορέσει νά τρέξει τό πρόγραμμα (βοηθητική νύξη: χρησιμοποιεῖστε τήν κλάση In.java γιά εἲσοδο τῶν δεδομένων).
  • Μπορεῖτε νά δημιουργήσετε ἕνα ἀρχεῖο cyprus.txt μέ τίς συντεταγμένες κυπριακῶν πόλεων καί κωμοπόλεων καί νά τό χρησιμοποιεῖσετε σάν εἴσοδο στό PlotFilter; Ἀναζητεῖστε στό Διαδίκτυο καί ἀλλοῦ τίς συντεταγμένες τῶν πόλεων-κωμοπόλεων τῆς Κύπρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: