Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2008

Τυχαίοι αριθμοί

Για πληροφορίες σχετικά με τους τυχαίους αριθμούς, μπορείτε να ανατρέξετε στον Ιστιακό Τόπο Wolfram MathWorld και συγκεκριμένα στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
Για μια, κάπως πιο εκλαϊκευμένη, παρουσίαση των τυχαίων αριθμών μπορείτε να ανατρέξετε και στο σχετικό λήμμα της Βικιπέδιας.

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2008

Ιστιακός Τόπος Μαθήματος ΕΠΛ233

Ο Ιστιακός Τόπος του μαθήματος
ΕΠΛ233 "Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός" έχει αναρτηθεί στον Ιστιακό Χώρο του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.