Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

Σημειώσεις

Οἱ διαφάνειες τῶν τελευταίων διαλέξεων ἒχουν ἀναρτηθεῖ στό blackboard.

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Ἐξαιρέσεις καί κληρονομικότητα

Σχετικά μέ τό ἐρώτημα πού συζητήθηκε στήν τάξη γιά τό παράδειγμα τοῦ βιβλίου τοῦ Eckel πού διερευνᾶ τή σχέση ἐξαιρέσεων καί κληρονομικότητας, παρατηρεῖστε ὃτι στήν κλάση StormyInning δέν δικαιούμαστε νά δηλώσουμε μέθοδο event() πού νά ἐγείρει εἲτε ἐξαίρεση RainedOut εἲτε ἐξαίρεση BaseballException, διότι καί στίς δύο περιπτώσεις ἡ event() δέν θά ἦταν συμβατή μέ τήν δήλωσή της στή διαπροσωπεία Storm καί στήν ἀφαιρετική κλάση Inning.