Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Ἀνάρτηση Διαφανειῶν

Ἡ τρίτη καί ἡ τέταρτη σειρά διαφανειῶν ἔχουν ἀναρτηθεῖ στόν ἱστοχῶρο τοῦ WebCT γιά τό μάθημα ΕΠΛ233.

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

Διάλεξη 23ης Ἰανουαρίου 2009

Μπορεῖτε νά βρεῖτε τόν κώδικα ὑπολογισμοῦ τοῦ ἠλεκτροστατικοῦ δυναμικοῦ στήν ἀκόλουθη διεύθυνση (ἀπό τό βιβλίο τῶν Sedgewick & Wayne). 
  • Δοκιμάστε νά μεταγλωττίσετε καί νά τρέξετε τόν κώδικα αυτόν. 
  • Δοκιμάστε νά ἀλλάξετε τήν μέθοδο toString.
  • Δοκιμάστε νά δώσετε μεγαλύτερο ἀριθμό σημείων στήν προκαθορισμένη εἴσοδο γιά ὑπολογισμό τοῦ δυναμικοῦ τους.

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

Καλή Χρονιά

Ξεκινάμε το μάθημα ΕΠΛ233 για το εαρινό εξάμηνο του 2009. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ιστολόγιο για συζήτηση σχετικά με το μάθημα, ερωτήσεις πάνω στις εργασίες, σχόλια κλπ. Οι αναρτήσεις σας πρέπει να είναι επώνυμες, να συνάδουν με τον κώδικα δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και τους γενικότερους κανόνες "καλής" συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο.