Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2010

Καλή Χρονιά

Το ιστολόγιο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την δημοσίευση ανακοινώσεων σχετικών με το μάθημα ΕΠΛ233 και για τη διενέργεια συζητήσεων αφορούντων το μάθημα και τις εργασίες.